GIỚI THIỆU
We are 17 STUDIO
17 STUDIO là đội nhóm tiên phong trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng trên facebook với quy mô toàn thế giới. Chúng tôi hướng đến sự chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ và nền tảng phát triển hệ thống social media. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có được những sản phẩm chất lượng nhất.
Chi Tiết
CÂU CHUYỆN
Cuộc sống tại
17 STUDIO

Luôn nỗ lực hết mình với công việc là tiêu chí hàng đầu của đại gia đình 17 STUDIO. Với mục tiêu trở thành đội nhóm hàng đầu trên hệ sinh thái giải trí của Facebook, chúng tôi luôn luôn nghiêm túc với công việc.

Chi Tiết
CÂU CHUYỆN
Cuộc sống tại
17 STUDIO

Luôn nỗ lực hết mình với công việc là tiêu chí hàng đầu của đại gia đình 17 STUDIO. Với mục tiêu trở thành đội nhóm hàng đầu trên hệ sinh thái giải trí của Facebook, chúng tôi luôn luôn nghiêm túc với công việc.

Chi Tiết